kaç!

insanlar üçe ayrılır: direnenler, direnmeyenler ve kaçanlar. sen kaçanlardansın. çünkü direnmeye de inanmıyorsun, direnmemeye de. çünkü direnmek de direnmemek de inancı gerektirir, fakat kaçmak, gerektirmez! sen de, herhangi bir inanca sahip olmadığın için, kaçmaktan başka bir çare bulamıyorsun… sadece kaçmak… kaçarak yaşamak…