melencolia I

yalnızlık seçilir!.. üç seçenek vardır: ya sen insanlara adapte olursun, ya insanların sana adapte olmasını bekleyerek ömrünü çürütürsün, ya da yalnızlığı seçerek kendi melankoli barınağını inşa eder; hareket algılayıcı sensörlerle çevreler ve sis perdelerini indirirsin…

Melencolia I – engraving by Albrecht Dürer (1514)

kaç!

insanlar üçe ayrılır: direnenler, direnmeyenler ve kaçanlar. sen kaçanlardansın. çünkü direnmeye de inanmıyorsun, direnmemeye de. çünkü direnmek de direnmemek de inancı gerektirir, fakat kaçmak, gerektirmez! sen de, herhangi bir inanca sahip olmadığın için, kaçmaktan başka bir çare bulamıyorsun… sadece kaçmak… kaçarak yaşamak…